Вікі

Глосарій

Перегляд сторінки версія #8
(Відновити цю версію) 

Модифіковано: 6 березень 2018, 22:13    Користувач: 3.1.4-18 Білориха Ольга Миколаївна  → Фото 3.1.4-18 Білориха Ольга Миколаївна

Лонгітюдний метод (від лат. Тривалість) – метод досліджень, коли учасників вивчають протягом тривалого часу (до декількох років).

Лонгітюдні дослідження можуть дати цінну інформацію про вплив ранніх дитячих переживань на подальший розвиток особи. Вихід учасників з експерименту в процесі дослідження може значно понизити цінність отриманих результатів.