Вікі

Глосарій

Viewing page version #7
(Restore this version) 

Modified: 6 March 2018, 10:12 PM   User: Білориха Ольга Миколаївна 3.1.4-18  → Picture of Білориха Ольга Миколаївна 3.1.4-18

Лонгітюдний метод (від лат. Тривалість) – метод досліджень, коли учасників вивчають протягом тривалого часу (до декількох років).

Лонгітюдні дослідження можуть дати цінну інформацію про вплив ранніх дитячих переживань на подальший розвиток особи. Вихід учасників з експерименту в процесі дослідження може значно понизити цінність отриманих результатів.

 

 

 Автоматизовані системи управління - комплекс апаратних і програмних засобів для управління різними процесами.