Вікі

Глосарій

Перегляд сторінки версія #7
(Відновити цю версію) 

Модифіковано: 6 March 2018, 22:12 PM   Користувач: 3.1.4-18 Білориха Ольга Миколаївна  → 

Лонгітюдний метод (від лат. Тривалість) – метод досліджень, коли учасників вивчають протягом тривалого часу (до декількох років).

Лонгітюдні дослідження можуть дати цінну інформацію про вплив ранніх дитячих переживань на подальший розвиток особи. Вихід учасників з експерименту в процесі дослідження може значно понизити цінність отриманих результатів.

 

 

 Автоматизовані системи управління - комплекс апаратних і програмних засобів для управління різними процесами.