Вікі

Глосарій

Перегляд сторінки версія #6
(Відновити цю версію) 

Модифіковано: 30 січень 2017, 23:26    Користувач: 3.2.1 Кабанець Валентина Іванівна  → Фото 3.2.1 Кабанець Валентина Іванівна

Лонгітюдний метод (від лат. Тривалість) – метод досліджень, коли учасників вивчають протягом тривалого часу (до декількох років).

Лонгітюдні дослідження можуть дати цінну інформацію про вплив ранніх дитячих переживань на подальший розвиток особи. Вихід учасників з експерименту в процесі дослідження може значно понизити цінність отриманих результатів.