Вікі

Глосарій

Viewing page version #5
(Restore this version) 

Modified: 30 January 2017, 11:24 PM   User: Кабанець Валентина Іванівна 3.2.1  → Picture of Кабанець Валентина Іванівна 3.2.1

Лонгітюдний метод (від лат. Тривалість) – метод досліджень, коли учасників вивчають протягом тривалого часу (до декількох років).

Лонгітюдні дослідження можуть дати цінну інформацію про вплив ранніх дитячих переживань на подальший розвиток особи. Вихід учасників з експерименту в процесі дослідження може значно понизити цінність отриманих результатів.