Вікі

Глосарій

Перегляд сторінки версія #5
(Відновити цю версію) 

Модифіковано: 30 January 2017, 23:24 PM   Користувач: 3.2.1 Кабанець Валентина Іванівна  → 

Лонгітюдний метод (від лат. Тривалість) – метод досліджень, коли учасників вивчають протягом тривалого часу (до декількох років).

Лонгітюдні дослідження можуть дати цінну інформацію про вплив ранніх дитячих переживань на подальший розвиток особи. Вихід учасників з експерименту в процесі дослідження може значно понизити цінність отриманих результатів.