Вікі

Глосарій

Viewing page version #2
(Restore this version) 

Modified: 11 February 2016, 6:34 PM   User: Дерев’янко Наталія Анатоліївна 1.2.3.1  → Picture of Дерев’янко Наталія Анатоліївна 1.2.3.1

Осві́та — цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. Процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь та навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості.