Вікі

Глосарій

Перегляд сторінки версія #2
(Відновити цю версію) 

Модифіковано: 11 February 2016, 18:34 PM   Користувач: 1.2.3.1 Дерев’янко Наталія Анатоліївна  → 

Осві́та — цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. Процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь та навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості.